CENNIK
 AD – MEDIC Laboratorium Medyczne –  Agnieszka Dubanowicz
CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK Cena PLN

HEMATOLOGIA I DIAGNOSTYKA ANEMII

1 Morfologia krwi obwodowej (24 parametry) 1 15.00 zł
2 Rozmaz manualny 1 13.00 zł
3 OB 1 9.00 zł
4 Płytki krwi 1 15.00 zł
5 Retikulocyty 1 15.00 zł
6 Żelazo (Fe) 1 10.00 zł
7 Ferrytyna 2 45.00 zł
8 Transferyna 2 45.00 zł
9 Kwas foliowy 2 45.00 zł
10 Witamina B12 2 45.00 zł
11 Erytropoetyna 2 45.00 zł
12 Gospodarka żelazowa (żelazo, TIBC, UIBC, % wysycenie transferyny) 2 42.00 zł

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

1 Albuminy 1 14.00 zł
2 Aminotransferaza alaninowa (ALAT) 1 10.00 zł
3 Aminotransferaza asparaginowa (ASPAT) 1 10.00 zł
4 Amylaza 1 15.00 zł
5 Białko całkowite 1 10.00 zł
6 Białko ostrej fazy (CRP) 1 19.00 zł
7 Bilirubina bezpośrednia 1 14.00 zł
8 Bilirubina całkowita 1 12.00 zł
9 Chlorki 2 16.00 zł
10 Cholesterol całkowity 1 10.00 zł
11 Cholesterol HDL 1 13.00 zł
12 CK – MB 4 45.00 zł
13 Czynnik reumatoidalny (RF) 1 26.00 zł
14 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 2 22.00 zł
15 Fosfor (P) 1 10.00 zł
16 Fostataza zasadowa (ALP) 1 13.00 zł
17 Gamma – glutamylotranspeptydaza (GGTP) 1 13.00 zł
18 Glukoza 1 10.00 zł
19 Hemoglobina glikowana  ( HbA1C ) 1 39.00 zł
20 Kinaza kreatynowa (CK) 1 22.00 zł
21 Kreatynina 1 13.00 zł
22 Kwas moczowy 1 10.00 zł
23 Lipaza 2 29.00 zł
24 Lipidogram 1 34.00 zł
25 Magnez (Mg) 1 10.00 zł
26 Mocznik 1 10.00 zł
27 Odczyn antystreptolizynowy (ASO) 1 22.00 zł
28 Proteinogram 4 40.00 zł
29 Sód i potas (Na/K) 1 16.00 zł
30 Test obciążenia glukozą 75 g (2 pkt.) 1 25.00 zł
31 Test obciążenia glukozą 75 g (3 pkt.) 1 35.00 zł
32 Triglicerydy (TG) 1 12.00 zł
33 Wapń (Ca) 1 10.00 zł
34 Żelazo (Fe) 1 11.00 zł

ANALITYKA OGÓLNA

1 Mocz – analiza ogólna 1 13.00 zł
2 Mocz – glukoza ilościowo 1 10.00 zł
3 Mocz – białko ilościowo 1 10.00 zł
4 Mocz – wapń ilościowo 1 10.00 zł
5 Kał – analiza ogólna 1 22.00 zł
6 Kał – krew utajona 1 22.00 zł
7 Kał – pasożyty 1 22.00 zł
8 Kał – resztki pokarmowe 1 22.00 zł
9 Kał – test immunoenzymatyczny na obecność Giardia lamblia 1 50.00 zł
10 Kał – test immunoenzymatyczny na obecność Helicobacter pylori 1 50.00 zł
11 Owsiki – wymaz parazytologiczny 1 22.00 zł

UKŁAD KRZEPNIĘCIA

1 Antykoagulant toczniowy 8 90.00 zł
2 Antytrombina III, aktywność 2 45.00 zł
3 APTT (czas kaolinowo – kefalinowy) 1 16.00 zł
4 Białko C, aktywność 2 80.00 zł
5 Białko S 5 110.00 zł
6 D-dimery 1 45.00 zł
7 Fibrynogen 2 20.00 zł
8 PT (czas protrombinowy, wskaźnik protrombiny, INR) 1 14.00 zł

CUKRZYCA

1 Glukoza 1 10.00 zł
2 Test obciążenia glukozą 75 g (2 pkt.) 1 25.00 zł
3 Test obciążenia glukozą 75 g (3 pkt.) 1 35.00 zł
4 Insulina 1 46.00 zł
5 Insulina po obciążeniu glukozą 75 g (2 pkt.) 1 97.00 zł
6 Insulina po obciążeniu glukozą 75 g (3 pkt.) 1 140.00 zł
7 Hemoglobina glikowana  ( HbA1C ) 1 39.00 zł
8 C – peptyd 2 46.00 zł

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE

1 17 – hydroksyprogesteron 7 60.00 zł
2 ACTH 3 42.00 zł
3 AMH 7 170.00 zł
4 Androstendion 10 57.00 zł
5 Aldosteron 10 65.00 zł
6 Beta – HCG 2 47.00 zł
7 Beta HCG wolna podjednostka beta (Kryptor) 3 132.00 zł
8 DHEA-SO4 2 50.00 zł
9 Estradiol 2 32.00 zł
10 Estriol wolny 5 55.00 zł
11 FSH 2 32.00 zł
12 Inhibina B 15 220.00 zł
13 Kortyzol 3 46.00 zł
14 LH 2 32.00 zł
15 PAPP-A (Kryptor) 3 132.00 zł
16 Progesteron 2 32.00 zł
17 Prolaktyna 2 32.00 zł
18 Kalcytonina (marker raka tarczycy) 3 65.00 zł
19 SHBG 3 55.00 zł
20 Testosteron 2 32.00 zł
21 Testosteron wolny 6 80.00 zł

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATYCZNYCH

1 Anty-CCP 3 90.00 zł
2 Białko ostrej fazy (CRP) 1 19.00 zł
3 Czynnik reumatoidalny (RF) 1 26.00 zł
4 Odczyn Waalera-Rosego 2 26.00 zł
5 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 25 100.00 zł
6 PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy 10 55.00 zł
7 PPJ (ANA2) met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA) 10 70.00 zł
8 PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) 10 145.00 zł
9 PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) 10 160.00 zł
10 PPJ dsDNA met. IIF 8 80.00 zł
11 Prokalcytonina 2 145.00 zł

OSTEOPOROZA I ZABURZENIA KOSTNE

1 Fosfataza kwaśna 6 25.00 zł
2 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 6 65.00 zł
3 Osteokalcyna 7 77.00 zł
4 Parathormon 2 50.00 zł
5 Wapń (Ca) 1 10.00 zł
6 Witamina D metabolit 25(OH) 1 62.00 zł
7 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 8 230.00 zł

INFEKCJE

1 Borelioza IgG 3 50.00 zł
2 Borelioza IgM 3 50.00 zł
3 Borelioza IgG met. Western Blot 6 110.00 zł
4 Borelioza IgM met. Western Blot 6 110.00 zł
5 Bruceloza IgA 20 70.00 zł
6 Bruceloza IgG 20 70.00 zł
7 Chlamydia pneumoniae IgA 2 60.00 zł
8 Chlamydia pneumoniae IgG 2 58.00 zł
9 Chlamydia pneumoniae IgM 2 58.00 zł
10 Chlamydia trachomatis IgA 2 60.00 zł
11 Chlamydia trachomatis IgG 2 60.00 zł
12 Chlamydia trachomatis IgM 2 60.00 zł
13 CMV (Cytomegalovirus) IgG 2 47.00 zł
14 CMV (Cytomegalovirus) IgM 2 47.00 zł
15 CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność 3 95.00 zł
16 EBV (Epstein-Barr virus) IgG 5 55.00 zł
17 EBV (Epstein-Barr virus) IgM 5 55.00 zł
18 Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG 14 55.00 zł
19 Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM 14 55.00 zł
20 HIV Ag/Ab (Combo) 2 47.00 zł
21 Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy VDRL 1 22.00 zł
22 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 3 60.00 zł
23 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 3 55.00 zł
24 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 3 55.00 zł
25 Mycoplasma pneumoniae IgA 2 70.00 zł
26 Mycoplasma pneumoniae IgG 2 55.00 zł
27 Mycoplasma pneumoniae IgM 2 55.00 zł
28 Różyczka (Rubella virus) IgG 2 47.00 zł
29 Różyczka (Rubella virus) IgM 2 47.00 zł
32 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 6 100.00 zł
33 Toxoplasma gondii IgG 2 47.00 zł
34 Toxoplasma gondii IgM 2 47.00 zł
35 Toxoplasma gondii IgG awidność 3 95.00 zł

CELIAKIA

1 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT)  IgA met. ELISA 14 95.00 zł
2 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) IgG met. ELISA 14 95.00 zł
3 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT)  IgA i IgG łącznie met. ELISA 14 170.00 zł
4 P/c. p. endomysium (EmA) IgA met. IIF 21 80.00 zł
5 P/c. p. endomysium (EmA) IgG met. IIF 21 80.00 zł
6 P/c. P endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA łącznie met. IIF 21 150.00 zł
7 P/c. p. gliadynie (AGA) IgA met. IIF 25 80.00 zł
8 P/c. p. gliadynie (AGA) IgG met. IIF 25 80.00 zł
9 P/c. p. gliadynie (AGA)  IgA i IgG łącznie met. IIF 21 150.00 zł
10 P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 21 105.00 zł

CHOROBY TARCZYCY

1 TSH III generacji (hormon tyreotropowy) 1 26.00 zł
2 FT3 (trijodotyronina wolna frakcja) 1 26.00 zł
3 FT4 (tyroksyna wolna frakcja) 1 26.00 zł
4 T3 (trijodotyronina) 2 26.00 zł
5 T4 (tyroksyna) 2 26.00 zł
6 Tyreoglobulina (marker raka tarczycy) 5 70.00 zł
7 anty TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie) 2 45.00 zł
8 anty TG   (przeciwciała przeciw tyroglobulinie) 2 46.00 zł
9 anty TRAB   (przeciwciała przeciw receptorom tarczycy) 5 90.00 zł
10 JOD ilościowo 16 149.00 zł
11 JOD w moczu 16 149.00 zł

CHOROBY SERCOWO – NACZYNIOWE 

1 Adrenalina 15 110.00 zł
2 Aktywność reninowa osocza 10 90.00 zł
3 CK – MB 4 45.00 zł
4 D-dimery 2 45.00 zł
5 Homocysteina 2 63.00 zł
6 Kinaza kreatynowa (CK) 1 22.00 zł
7 Kwas moczowy 1 10.00 zł
8 Lipidogram 1 34.00 zł
9 NT – pro BNP 3 140.00 zł
10 Sód i potas (Na/K) 1 16.00 zł
11 Troponina I 2 55.00 zł

CHOROBY NEREK

1 Albuminy 1 14.00 zł
2 Fosfor 1 10.00 zł
3 Kreatynina 1 13.00 zł
4 Kwas moczowy 1 10.00 zł
5 Mocznik 1 10.00 zł
6 Parathormon 2 50.00 zł
7 Proteinogram 4 40.00 zł
8 Witamina D metabolit 25(OH) 1 62.00 zł

CHOROBY NOWOTWOROWE

1 AFP 2 46.00 zł
2 Beta 2 – mikroglobulina 3 60.00 zł
3 CA – 125 (marker raka jajnika) 2 46.00 zł
4 CA – 15.3 (marker raka piersi) 2 46.00 zł
5 CA – 19.9 (marker raka trzustki, dróg wątrobowo-żółciowych oraz jelita grubego i odbytnicy) 2 46.00 zł
6 CA – 72.4  (marker przewodu pokarmowego, żołądka) 6 65.00 zł
7 CEA (marker jelita grubego i odbytnicy) 2 46.00 zł
8 Chromogranina A (marker nowotworów neuroendokrynnych) 16 170.00 zł
9 CYFRA – 21 – 1 (marker raka płuc) 6 65.00 zł
10 HE 4 (marker raka jajnika) 5 100.00 zł
11 Kalcytonina (marker raka tarczycy) 7 65.00 zł
12 NSE (marker raka płuc) 3 70.00 zł
13 PSA całkowity (marker prostaty) 1 35.00 zł
14 PSA panel (PSA, FPSA , wskaźnik PSA/ FPSA) 2 50.00 zł
15 ROMA (Ca125+HE4+ROMA) – ocena ryzyka raka jajnika 5 155.00 zł
16 S 100 (marker czerniaka – melanoma) 3 85.00 zł
17 SCC Ag (marker raka płaskonabłonkowego, szyjki macicy, płuc) 8 110.00 zł
18 TPS (marker namnażania komórek nowotworowych) 8 90.00 zł
19 Tyreoglobulina (marker raka tarczycy) 5 70.00 zł
20 Rak piersi i/lub jajnika (BRCA 1 , BRCXA 2, panel badań genetycznych) 20 550.00 zł

CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO

1 Amylaza 1 15.00 zł
2 Białko całkowite 1 10.00 zł
3 CA – 19.9 (marker raka trzustki, dróg wątrobowo-żółciowych oraz jelita  grubego i odbytnicy) 2 46.00 zł
4 CEA (marker jelita grubego i odbytnicy) 2 46.00 zł
5 Elastaza trzustkowa w kale 16 125.00 zł
6 Gastryna 9 120.00 zł
7 Leptyna 9 120.00 zł
8 Test immunoenzymatyczny na obecność Helicobacter pylori w kale 1 50.00 zł
9 Kalprotektyna w kale 9 120.00 zł
10 Kał – krew utajona 1 22.00 zł
11 Kał – pasożyty 2 22.00 zł
12 Owsiki (wymaz parazytologiczny) 1 22.00 zł
14 P/c. p .transglutaminazie tkankowej IgA met. ELISA 16 95.00 zł
15 P/c. p .transglutaminazie tkankowej IgG met. ELISA 16 95.00 zł
16 P/c. p .transglutaminazie tkankowej IgA i IgG łącznie met. ELISA 16 170.00 zł
17 P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 21 105.00 zł
18 P/c. p. endomysium (EmA)  IgA met. IIF 21 80.00 zł
19 P/c. p. endomysium (EmA)  IgG met. IIF 21 80.00 zł
20 P/c. p. endomysium (EmA)  IgA i IgG łącznie met. IIF 21 130.00 zł
21 P/c. p. gliadynie (AGA)  IgA met. IIF 21 80.00 zł
22 P/c. p. gliadynie (AGA)  IgG met. IIF 21 80.00 zł
23 P/c. p. gliadynie (AGA)  IgA i IgG łącznie met. IIF 21 140.00 zł
24 Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF 21 180.00 zł

ALERGOLOGIA

1 IgE całkowite 2 35.00 zł
2 IgE specyficzne 8 45.00 zł
3 Panel alergenów pokarmowy (30 alergenów) 1 190.00 zł
4 Panel alergenów oddechowych (30 alergenów) 1 190.00 zł
5 Panel alergenów atopowy – mieszany (30 alergenów) 1 190.00 zł
6 Panel alergenów pediatryczny (30 alergenów) 1 190.00 zł

DIAGNOSTYKA WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY

1 HAV przeciwciała całkowite 4 60.00 zł
2 HAV przeciwciała IgM 4 60.00 zł
3 HAV przeciwciała IgG 4 60.00 zł
4 HBs antygen 2 35.00 zł
5 HBs przeciwciała 2 40.00 zł
6 HBe antygen 4 50.00 zł
7 HBe przeciwciała 4 50.00 zł
8 HBc przeciwciała całkowite 2 50.00 zł
9 HBc przeciwciała IgM 8 65.00 zł
10 HCV przeciwciała 2 48.00 zł

KORONAWIRUS

1 Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-N w klasie IgG                           (po przechorowaniu COVID) 2 100.00 zł

SEROLOGIA

1 Grupa krwi 2 60.00 zł
2 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) 2 120.00 zł
3 P/c. odpornościowe (Coombsa) 2 60.00 zł

TOKSYKOLOGIA

1 Cholinoesteraza 2 18.00 zł
2 Chrom 9 145.00 zł
3 Cynk 5 50.00 zł
4 Kadm 7 88.00 zł
5 Karbamazepina 2 55.00 zł
6 Kwas walproinowy 2 55.00 zł
7 Kwasy żółciowe 5 60.00 zł
8 Lit 5 45.00 zł
9 Miedź 5 45.00 zł
10 Ołów 5 65.00 zł
11 Selen 28 100.00 zł

MIKROBIOLOGIA i MYKOLOGIA

1 Mocz – posiew do 3 dni 45.00 zł
2 Kał – posiew do 5 dni 50.00 zł
3 Kał – posiew  w kierunku Salmonella / Shigella do 5 dni 50.00 zł
4 Kał – badanie w kierunku Rotawirusów / Adenowirusów do 3 dni 50.00 zł
5 Wymaz z gardła / nosa do 3 dni 45.00 zł
6 Wymaz z gardła / nosa w kierunku MRSA do 3 dni 45.00 zł
7 Wymaz z jamy ustnej do 3 dni 45.00 zł
8 Wymaz z ucha do 3 dni 50.00 zł
9 Wymaz z worka spojówkowego do 3 dni 50.00 zł
10 Wymaz z pochwy do 3 dni 50.00 zł
11 Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców z grupy B (GBS) do 3 dni 40.00 zł
12 Wymaz z odbytu w kierunku paciorkowców z grupy B (GBS) do 3dni 40.00 zł
13 Wymaz z kanału szyjki macicy do 3 dni 50.00 zł
14 Wymaz z cewki moczowej do 3 dni 50.00 zł
15 Wymaz  z rany / zmian skórnych w kierunku bakterii tlenowych do 5 dni 50.00 zł
16 Wymaz  z rany / zmian skórnych w kierunku bakterii beztlenowych do 14 dni 40.00 zł
17 Posiew nasienia do 3 dni 50.00 zł
18 Posiew plwociny do 3 dni 50.00 zł
19 Badanie w kierunku Clostridium difficile tox. A/B do 2 dni 95.00 zł
20 Zeskrobiny ze zmian skórnych + preparat bezpośredni do 21 dni 50.00 zł
21 Zeskrobiny z płytki paznokciowej + preparat bezpośredni do 21 dni 50.00 zł
22 Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych do  7 dni 45.00 zł
* w przypadku wyhodowania grzybów drożdżopodobnych dopłata wynosi 30 zł